POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności od dnia 01.03.2018, zmodyfikowana 25.05.2018

Zaufanie użytkowników jest podstawą naszej działalności. Odwiedzając tą stronę akceptujesz naszą politykę prywatności i obowiązujące zasady.
Dlatego tutaj w prosty i czytelny sposób dowiesz się w jaki sposób Wydawnictwo Precjoza przetwarza Twoje dane osobowe.
Tutaj również możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę Twoich danych.

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane, aby informować Cię o produktach, usługach i promocjach, a także po to, by umożliwić robienie zakupów w sklepie książkidlabiegaczy.pl, przez Internet lub telefon.

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w rekrutacji na stanowisko w Wydawnictwie Precjoza – poprosimy Cię o pewne informacje, które będą nam potrzebne dla rozpatrzenia Twojej kandydatury.

Zbieramy informacje dzięki którym Twoje zakupy w Wydawnictwie Precjoza będą wygodniejsze.

Poniżej przedstawiamy sposoby i okoliczności otrzymywania przez nas informacji o Tobie. Dokładnie opisujemy w jaki sposób wykorzystujemy zebrane dane.
Zwróć proszę uwagę, że są to wyłącznie informacje o potencjalnych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi możesz się spotkać odwiedzając nasz sklep i strony internetowe, dokonując u nas zakupu, korzystając z naszych usług, biorąc udział w konkursach czy aplikując na ogłoszenia o pracę w Wydawnictwie Precjoza.
W każdym z przypadków, otrzymasz jednoznaczną informację dotyczącą celu przetwarzania Twoich danych, a w niektórych przypadkach, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej wyraźnej zgody (np. wysyłanie informacji marketingowych).Poprosimy Cię każdorazowo o wyrażenie takiej zgody, informując czego ona dotyczy oraz o Twoich prawach.Przetwarzanie Twoich danych w Wydawnictwie Precjoza odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (krajowych i UE). Podając dane osobowe możesz podawać wyłącznie swoje dane osobowe.
Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych potwierdzasz jednocześnie, że zgoda ta jest udzielona zgodnie z prawem Twojego kraju  (potwierdzasz, że jesteś dorosły i masz możliwości udzielenia takiej zgody)

Administratorem danych osobowych, które przekazujesz w opisanych poniżej przypadkach, jest:

Wydawnictwo Precjoza Rafał Gniła (zwane dalej Wydawnictwo Precjoza) z siedzibą w Al. Wolności 48/11, 42-202 Częstochowa.

W określonych przypadkach, korzystając z niektórych z usług, możemy Cię poprosić o przekazanie swoich danych innemu Administratorowi (np. dostawcy usługi płatności online,banki). Będzie to jednak zawsze wynikało z informacji, którą otrzymasz od nas w konieczności przekazania Twoich danych oraz z regulaminu danej usługi. Znajdziesz tutaj również informację dodatkową dotyczącą obsługi Twoich danych w zakresie płatności.

W każdym z przypadku dotyczącym Twoich danych osobowych, zawsze możesz się skontaktować z Administratorem Twoich danych osobowych dzwoniąc na numer +48885565502 lub wysyłając maila na adres : wydawnictwoprecjoza@gmail.com
W ten sposób możesz skorzystać ze swoich praw, wynikających z obowiązujących przepisów:
– żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia czy aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania w określonym celu, wycofania wszelkich zgód, które od Ciebie otrzymaliśmy, czy skorzystać z prawa do przeniesienia Twoich danych do innego Administratora.
Wszelkich zmian zgodnych z przepisami,  dokonamy bez zbędnej zwłoki, zgodnie z obowiązującymi w Wydawnictwie Precjoza procedurami.

Uwaga:
• nie zawsze będziemy mogli spełnić Twoją prośbę lub żądanie np. ze względu na obowiązujące przepisy prawa. W takim przypadku, otrzymasz od nas jasną informację w tym temacie,
• mamy obowiązek potwierdzenia, że osoba zgłaszająca zmianę to osoba, która ma prawo do zmian i do której dane należą,  zgłoszenie musi zawierać wszelkie niezbędne do takiej identyfikacji dane, zastrzegamy sobie kontakt z Tobą w celu dodatkowej weryfikacji.

Jeśli uważasz, że przetwarzając dane osobowe, działamy niewłaściwie lub w sposób niezgodny z prawem, prosimy korzystając z metody kontaktu opisanej powyżej o taką informację.
W każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli urzędu państwowego, powołanego do nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce.
Od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę w Polsce sprawuje Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych.

Treść tej strony tak jak i usługi i promocje Wydawnictwa Precjoza będą się zmieniały. Strona będzie uaktualniana z pewną częstotliwością, aby odzwierciedlała zmiany  prawa i odpowiadające im zmiany w naszych działaniach. Za każdym razem, gdy zmienimy treść na tej stronie, zmienimy też na niej datę, aby wskazać, kiedy zostały dokonane zmiany.

Pamiętaj: Korzystając z tej Strony internetowej, akceptujesz zasady przedstawione na niej, jak to zostało zaznaczone na początku. Każde kolejne wejście na tę Stronę www, które będzie nosiło datę późniejszą od daty opublikowania nowej wersji niniejszej Strony, będzie uważane za Twoją akceptację zasad zawartych w jej treści. Dlatego właśnie zachęcamy do odwiedzania tej strony zawsze, kiedy przekazujesz dane osobowe (składasz zamówienie , kontaktujesz się za pomoca formularza, przeglądasz stronę).

Bez Twojej zgody, Wydawnictwo Precjoza nie udostępnia Twoich danych osobowych firmom czy osobom trzecim.
Wyjątek stanowią uprawnione organy Państwowe, działające w ramach obowiązujących przepisów prawa. Dzielimy się natomiast niektórymi danymi z usługodawcami, których wiążą z nami stosowne umowy i świadczą usługi w naszym imieniu (np. z kurierami, firmami usługi płatności online itp ) czy dla nas w celach analizy czy podniesienia jakości Twojej obsługi (Google). Usługodawcy  na mocy zawartych umów, zobowiązani są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zostali zobowiązani do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy.

Wyślemy do Ciebie e-mail tylko, jeśli podasz nam swój adres e-mailowy i poprosisz nas o skontaktowanie się z Tobą.
Email od Wydawnictwa Precjoza możesz otrzymać także w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Internet lub w ramach potwierdzenia zamówienia złożonego przez telefon. E-mail od Wydawnictwo Precjoza możesz otrzymać również w ramach prowadzonej przez nas usługi Newsletter, wyłącznie jeśli wyraziłeś zgodę na wysyłanie takich wiadomości.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji o produktach czy promocjach, prosimy o kontakt zgodnie z informacją w rozdziale „Jak mogę się skontaktować z Wydawnictwo Precjoza w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych”, lub o samodzielne wycofanie zgody poprzez kliknięcie na przycisk wypisania z newslettera znajdujący się na dole każdego takiego maila.

Jeśli chcesz uzyskać informacje związane z ogólnym funkcjonowaniem naszej strony www, przebiegiem procesu zamówienia lub naszą ofertą, możesz do nas napisać na adres wydawnictwoprecjoza@gmail.com  lub zadzwonić na numer +48885565502.Odpowiemy na Twoje pytanie.

Wchodząc na naszą stronę reprezentujesz się przypisanym Ci przez operatora adresem. Adres ten jest zapisywany w tzw. logu na serwerze naszego operatora strony www i po wymaganym przepisami prawa okresie (2 lat) jest automatycznie przez niego usuwany. Jeśli dokonasz u nas zakupów poprzez sklep internetowy konieczne będzie podanie danych takich jak imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail , numer telefonu w celu realizacji i obsługi zawartej umowy. Dane te będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z ich przeznaczeniem ( obsługa zawartej umowy, procesy obsługi), a po wymaganym prawem okresie (do 10 lat) jeśli nie uzyskamy dalszej zgody na ich przetwarzanie zostaną one usunięte. Jeśli zarejestrujesz u nas konto przez sklep internetowy konieczne będzie podanie danych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub/i dostawy, adres e-mai, numer telefonu w celu . Dane te będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a po wycofaniu przez Ciebie zgody lub upływie 10 lat , jeśli nie uzyskamy dalszej zgody na ich przetwarzanie zostaną one usunięte. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera konieczne będzie podanie imienia i adresu e-mail. Dane te będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z przepisami, a po wycofaniu przez Ciebie zgody lub upływie 10 lat , przy braku dalszej zgody na ich przetwarzanie zostaną one usunięte. Jeśli bierzesz udział w naszych konkursach może być konieczne podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania/dostawy.Dane te będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z przepisami, a po wycofaniu przez Ciebie zgody lub upływie 10 lat , przy braku dalszej zgody na ich przetwarzanie zostaną one usunięte.

Jeśli będziesz brał udział w procesie rekrutacji konieczne będzie podanie wymaganych przy rekrutacji danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacji lub dalszego zatrudnienia ( w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zapisy Kodeksu Pracy). W przypadku procesu rekrutacji zakończonego bez zatrudnienia przekazane dane osobowe zostają natychmiast zniszczone lub w przypadku uzyskania zgody przetwarzane przez okres 3-miesięcy. Po tym okresie dane zostają zniszczone lub usunięte jeśli zostały przekazane w formie elektronicznej.

Zbieramy też informacje przy użyciu plików „ciasteczek”. Są to np. informacje o Twoich działaniach na naszej stronie, zainteresowaniach i ulubionych produktach, zakupach – dzięki tym informacjom nasza strona jest ciągle ulepszana i dostosowywana do twoich potrzeb. O szczegółach możesz o poczytać w naszej Polityce cookie’s. Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane technologie trackingowe, profilowania, systemy zbierania opinii, systemy obsługi newsletterów. Wykorzystujemy do tego celu takie usługi jak np. usługi Google Analytics. Przetwarzanie Twoich danych w takich wypadkach opiera się o wyrażone osobno zgody/ akceptację ciasteczek i jest zabezpieczone umowami powierzenia przetwarzania danych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartych umów, a także po ich zakończeniu przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.
W przypadku klientów detalicznych jest to okres maksymalnie 10 lat a w przypadku Kontrahentów (firm i osób prowadzących działalność gospodarczą) jest to okres maksymalnie 3 lat i 6 miesięcy.

Ponadto przechowujemy Twoje dane dla celów:

– zakładanie i zarządzanie Twoim kontem w sklepie internetowym po zawarciu umowy zakupu przez okres maksymalnie 10 lat,
– podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku , w którym miało miejsce zdarzenie finansowe,
– prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych przez okres trwania takich postępowań,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub zaistnienia określonego zdarzenia,
– marketingowych przez okres do 10 lat, nie dłużej niż do wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody z zachowaniem okresu realizacji zmian,
– statystycznych i analitycznych przez okres 24 miesięcy od przeprowadzenia analizy lub przeprowadzenia badania,
– archiwalnych przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub wystąpienia określonego zdarzenia,
– przez okres w jakim Wydawnictwo Precjoza jest zobowiązane do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania – SSL. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta.  Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione zarówno przez nas jak i naszych partnerów.  Za skutki udostępnienia przez Ciebie w sposób umyślny lub nie swojego hasła i loginu, jak i za następstwa prawne z tym związane odpowiadasz Ty, chyba że jednoznacznie udowodnisz, że dane te pozyskała osoba trzecia w sposób nielegalny. Hasła powinny być minimum 8 znakowe i zawierać znaki specjalne, cyfry i litery (duże i małe). Jeżeli wiesz, że ktoś inny wykorzystuje Twoje konto masz obowiązek poinformować nas o tym bezzwłocznie – do tego momentu Ty odpowiadasz za to co się dzieje na twoim koncie.W sprawach nieuregulowanych regulaminem i polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)